Panorama Hradčan
Pražský hrad - pohled z Malé Strany

Pražský hrad

Pražský hrad je hrad v pražské čtvrti Hradčany. Pražský hrad je tradičním sídlem českých panovníků, od roku 1918 prezidenta republiky. Pražský hrad je často považován za symbol města i České republiky. Součástí pražského hradu je Katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Budovy Pražského hradu zastupují prakticky všechny architektonické styly minulého tisíciletí.

Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Pražský hrad ještě jako raně středověké hradiště byl opevněn příkopem a valem z hlíny a kamení. První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie. Další kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu, byly založeny v první polovině 10. století.