Hrad a zámek Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec

Zámek Jindřichův Hradec

Hrad a zámek Jindřichův Hradec to je monumentální soubor budov, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou a patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. Hrad a zámek Jindřichův Hradec vznikl v 10. století na skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Nežárky a Hamerského potoka. Mělký údolní zářez potoka byl již v nejstarší době využit pro uměle přehrazenou vodní nádrž – pozdější rybník Vajgar, sloužící k obraně této důležité pevnosti.

Zámek Jindřichův Hradec dželi za sedm staletí generace tří předních šlechtických rodů (páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic). V letech 1976 - 1993 prošel hrad a zámek Jindřichův Hradec generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti. Prostory hradu a zámku Jindřichův Hradec často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, které z něj vytvářejí i pro současnost významné kulturně společenské centrum.